Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronie internetowej www.tytera.pl (dalej jako: Strona), której właścicielem jest:

Rafał Plichta  prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ERcomER (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Kramarska 12/315; 04-437 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5251678742, REGON 1231231212, adres poczty elektronicznej: info@ercomer.com, numer telefonu: (+48) 798792927 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). (dalej jako: Właściciel).

 

  1. 1. Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając Stronę). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

  1. 2. W jakim celu używamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie Strony zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez Stronę są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

  • identyfikacji użytkowników jako zalogowanych na Stronie i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzach, ankietach lub danych logowania do Strony;
  • dostosowywania zawartości Strony do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

  1. 3. Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając Stronę możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

  • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając Stronę. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania ze Strony, opuszczenia Strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
  • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Strony, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Strony (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Strony jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

 

  1. 4. Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach: